Nowy termin zgłoszeń

W związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu zgłoszenia uczestnictwa Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o jego zmianie.

Nowy termin nadesłania kart zgłoszenia uczestnictwa i zgłoszenie referatu to 24 kwietnia 2021 roku.