Terminy przygotowania artykułów

Przypominamy o terminach nadsyłania artykułów do czasopism:
Builder – 31.07.2021 r.
Przegląd Budowlany – 19.06.2021 r.
Sustainability – 31.12.2021 r.
Applied Sciences – 20.08.2021 r.
Materials – 20.07.2022 r.

Jednak prosimy, żeby artykuły kierowane do wydań specjalnych były zgłoszone w miarę możliwości przed terminem konferencji. Zwracamy uwagę, że wydanie specjalne Applied Sciences zostanie zamknięte wcześniej.